Računarske mreže

Racunarske mreze

Računarskom mrežom povezujemo računare i druge uređaje, kablovima, radio ili mikro talasima, kako bi međusobno komunicirali i delili podatke. U računarskoj mreži se pored računara koriste habovi (razdelnici), svičevi (skretnice, komunikatori) i ruteri (usmerivači). Umrežavanje je od presudnog značaja za ekonomski razvoj organizacije.