Centralni sat

Centralni sat
Centralni sat bolnice

Centralni sat je namenjen bolnicama, hotelima, bankama i drugim objektima, sa namerom da informiše istovremeno veliki broj ljudi o trnutnom vremenu, temperaturi i drugim detaljima koji su interesantni za njih. Sistem se sastoji od digitalnih satova raznih oblika, indikatorskih panela, digitalne satne centrale i PC računara.