Interfoni

Audio interfoni su najzastupljeniji, a sistem se sastoji od pozivnog panela, slušalice i napajanja. Korisnik posle poziva i javljanja, pritiskom na taster može otvoriti vrata, kapiju ili dati neku drugu komandu.

Bežični interfon je rešenje kada se žele izbeći građevinski radovi i uštedeti na vremenu potrebnom za instalaciju.

Interfon putem telefonske centrale je praktično rešenje u slučaju kada korisnik već ima telefonsku centralu (Panasonic). Sastoji se iz pozivnog panela i interfonske kartice koja se instalira u telefonsku centralu.

Danas su sve više u upotrebi video interfoni koji se sastoje od pozivnog panela koji u sebi imaju integrisanu kameru, unutrašnjih jedinica odnosno monitora i napajanja i video distributera. Video interfoni mogu biti anlaogni ili digitalni (IP). Korisnik pored funkcija koje ima i sa audio interfonom, može na monitoru da prati uživo video sa kamere koja se nalazi u pozivnom panelu. Takođe, putem internet, poziv sa pozivnog tabloa može biti prosleđen na aplikaciju na mobilnom telefonu, tako da korisnik može i putem mobilnog telefona da otvori vrata.