Telefonija

Telefonija

Osnovni zadatak telefonije je da pruži glasovne komunikacije udaljenih lokacija, spajajući telefone, jedne sa drugim.

Razvoj novih tehnologija, doveo je do novih mogućnosti telefonije (ADSL, IP, VoIP, AP-VPN). Mogućnosti i kvalitet telefonije zavise od centrala, telefona, a posebno od mreža.