Video obezbeđenje

Video nadzor 2
Video nadzor 1
Video nadzor

Sistemi video nadzora prilagođeni su brojnim aplikacijama kojima treba zaštititi prostor, osobe i imovinu kao i nadzirati radne procese, kretanje posetilaca, zaposlenih i drugih osoba. Tipične primene sistema su u trgovačkim centrima, benzinskim pumpama, restoranima i hotelima, finansijskim institucijama (banke, štedionice, kladionice…), poslovnim objektima, stambenim i kancelarijskim prostorima.

Sistemi  video obezbeđenja treba da budu tako projektovani da:

  • obezbede jasno uočavanje i praćenje događaja na prostorima koji su od posebnog značaja za funkcionisanje,
  • omoguće da se u slučaju uočavanja bezbednosno značajne situacije ili incidenta dobije bolji pregled prostora i uslova za eventualnu identifikaciju objekta, vozila ili lica.
  • obezbede da se slike sa postavljenih kamera snimaju na hard disku uređaja za snimanje u kontinualnom periodu od najmanje 30 dana sa kvalitetom slike neophodnim za prepoznavanje događaja iz vidnog polja kamere, što je i definisano Zakonom o privatnom obezbeđenju

Ubrzanim i neprekidnim napretkom tehnologije, stvorene su mogućnosti za visok nivo kvaliteta slike, bez obzira na uslove u kojima se kamere nalaze. Razvojem interneta, odnosno povećanjem protoka, omogućeno je da se velika količina podataka prenosi na udaljene lokacije.

Budućnost, a u velikoj meri i sadašnjost predstavlja video analitika, koja daje korisniku velike mogućnosti za razne analize i zaštite, u zavisnosti od primene.

Integracija sa ostalim sistemima tehničke zaštite, je pored analitike glavna prednost današnje tehnologije sistema video obezbeđenja.

Zakon o privatnom obezbeđenju propisuje da poslove privatnog obezbeđenja, odnosno poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehnilke zaštite, montažu, puštanje u rad, održavanje tehničke zaštite i obuku korisnika može da vrši pravno lice koje poseduje odgovarajuću licencu koju izdaje MUP Republike Srbije.