Sistemi za detekciju i dojavu ugljen monoksida

Sistem za detekciju dojavu ugljen monoksida

Prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Sl. list SCG br. 31/2005) u svim garažama s prinudnim provetravanjem moraju se postaviti detektori za merenje koncentracije ugljen-monoksida, koji moraju biti stalno uključeni i koji uključuju prinudno provetravanje ako koncentracija ugljen-monoksida iznosi više od 100 ppm.

Ugljen monoksid je gas bez boje, mirisa, ukusa i neiritirajućih osobina prilikom udisanja, što otežava blagovremeno otkrivanje njegovog prisustva u životnoj sredini. To je osnovni razlog zbog kog je veoma opasan – ničim ne odaje svoje prisustvo. Ovaj gas se na dnevnoj bazi oslobađa u vazduh u većim količinama, gde ne predstavlja opasnost, lakši je od vazduha tako da odlazi u atmosferu. Međutim, u zatvorenom prostoru deluje smrtonosno, pritom, uglavnom vrlo efikasno.