Protivpožarne zavese za odvajanje požarnih sektora

Protivpozarne zavese odvajanje pozarnih sektora
Protivpozarne zavese odvajanje pozarnih sektora aerodrom

Protivpožarne zavese ili zavese za zaštitu od požara služe da ograniče i usmere kretanje vatre i toplote unitar jednog objekta u slučaju požara ili sa objekta na objekat.

Protivpožarne zavese su automarske (pokretne) zavese koje se spuštaju silom graviracije, a aktiviraju kao izvršna funkcija centrale za dojavu požara u slučaju požara ili ručno aktiviranjem tastera.

Sistem tekstilnih protivpožarnih zavesa je odlično arhitektonsko rešenje, jer konstrukcija zavese može biti sakrivena u spuštenom plafonu i skoro je nevidljivo rešenje zaštite od požara koje se savršeno može integrisati u svaku vrstu građevine. Ovo rešenje omogućava realizaciju koncepta moderne arhitekture širokih, otvorenih prostora bez ograničavanja pogleda ili prirodne svetlosti, a može se primeniti umesto pp stakla, pp vrata, zidova, itd.

Primena ovakvih rešenja, za odvajanje požarnih zona sa ograničenim zračenjem toplote, je za spoljašnje fasade, za zatvaranje otvora na stepenicama, za vertikalne i horizontalne otvore. Veoma dobro rešenje za hale, magacine, tržne centre, pozorišta.

Zavese mogu biti izrađene u velikim dimenzijama do 30m širine i do 9m visine i otpornosti prema požaru od 30 do 120 minuta. Izrađuju se prema dimenziji otvora.

Načini primene i korišćenja protivpožarnih zavesa

Klasa: E

Odvajanje prostora E 30 / 60 / 90/ 120

Klasa: EW

Odvajanje prostora s ograničenim zračenjem toplote EW 30 / 60 / 90 / 120

Klasa EI + Sprinkler

Toplotna izolacija uz sprinkler hlađenje EI 30/ 60 / 90 / 120

Klasa EI

Toplinska izolacija bez vode EI 30 / 60 / 90 / 120

Tipovi protivpožarnih zavesa

Fibershield-P

Premium tekstilne protivpožarne zavese za visoke zahteve i velike dimenzije.

Fibershield-S

Protivpožarne zavese za formiranje sekcionih štićenih površina, jednostavno rečeno, protivpožarna zaštita iza ugla.

Fibershield-H

Tekstilne protivpožarne zavese za zaštitu na plafonu.

Fibershield-E

Ekonomske tekstilne protivpožarne zavese sa visokim standardima.

Fibershield-W

Tekstilne protivpožarne zavese za zaštite na fasadnim otvorima na objektima, za ugradnju sa unutrašnje strane objekta, ili za manje otvore na zidovima objekata.

Fibershield-F

Tekstilne protivpožarne zavese za zaštitu na fasadnim otvorima na objektima, za ugradnju sa spoljašnje strane objekta.

Fibershield-I

Tekstilni sistem zaštite prostora, otporan na toplotu, bez natapajanja vodom EI30/EI60 (T30/60).

Hidden Shield

Tekstilna protivpožarna zavesa konstruisana sa više komora.