Hotelski i bolnički sistemi SOS pozivi

Hotelski i bolnicki sistemi SOS pozivi
Hotelski sistemi

BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEMI
omogućavaju bolesnicima da u svakom trenutku pozovu bolničko osoblje. Ovi sistemi omogućavaju brzu i jednostavnu komunikaciju između bolničkog osoblja. Informacije koje se prenose su svetlosne, zvučne, govorne, audio i video. Moguće je i praćenje zvučnih i edukativnih programa.

HOTELSKI INFORMACIONI SISTEM
omogućava direktno i brzo prenošenje informacija između hotelske sobe i recepcije.