Za projektovanje sistema tehničke zaštite, zaštite od požara i telekomunikacija zadužen je tim inženjera sa odgovarajućim licencama inženjerske komore, licencama za projektovanje tehničke zaštite i projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara.

Možemo izraditi svu vrstu projektne dokumentacije od idejnog rešenja, idejnog projekta, projekta za građevinski dozvolu, projekta za izvođenje kao i projekta izvedenog objekata.