Dimno nepropusne zavese za stvaranje sigurnih evakuacionih puteva

Dimnonepropusne zavese

Dimnonepropusne zavese služe da stvore sigurne evakuacione puteve i zaštite imovinu unitar jednog objekta u slučaju požara.

Ovaj tip predstavlja efikasnu zaštitu od dima pri visokim pritiscima i temperaturama dima do 200 °C i pruža pouzdanu zaštitu od prodiranja dima i zadovoljava zahteve definisane za zatvarače od dima u skladu sa zahtevima standarda.

Dimonepropusna zavesa se izrađuje za širinu do 7m i visinu do 4,5m za vertikalne otvore i za širinu do 3m i dužinu do 2,48m. Veće dimenzije su tehnički izvodljive i mogu se realizovati na zahtev. Prednost ovog sistema je što može sigurno zaptivati neravne podove pomoću elastične trake za zatvaranje.

Tipovi protivdimnih zavesa

Fiberseal-RS

Dimnonepropusna zavesa za zatvaranje dima sa klasifikacijom za visoke pritiske i temperature dima od 200°C

Fiberseal-H

Dimnonepropusna zavesa za horizontalno zatvaranje dima na otvorima na plafonu