Protivpožarna zatvaranja za transportne sisteme

Protivpozarna zatvaranja za transportne sisteme

Protivpožarna zatvaranja za transportne sisteme sprečavaju prolaz dima i vatre kroz otvore transportnih sistema. Izrađuju se prema meri i obliku otvora i otpornosti prema požaru od 30 do 120 minuta.

ECClos®-S

Zatvaranje transportnog sistema robusnim klizačem u konstrukciji ploča.

ECClos®-Q

Zatvaranje transportnog sistema robusnim poklopcem u konstrukciji ploča.

ECClos®-FLEKS

Zatvaranje transportnog sistema zaštitnom zavesom koja štedi prostor.

ECClos®-D

Zatvaranje transportnog sistema ekonomskom kombinacijom rukava i kapije.

ECClos®-K

Zatvaranje transportnog sistema sa klizačem u robusnom dizajnu za tehnologiju nadzemnih transportera.

Universal-B

Zatvaranje transportnog sistema sa klizačem u zatvorenom, svestranom dizajnu.

Omnicompact

Zatvaranje transportnih sistema kao vrata koja štede prostor, protivpožarna vrata.

Universal-S

Zatvaranje transportnog sistema za vertikalno podizanje (univerzalna plafonska završna obrada).

ECClos®-FLEKS-S

Preklopna vatrootporna zavesa kao revolucionarna zamena za podizanje zidova.

Manschette / Sleeve

Zatvaranje transportnog sistema sistemom za zaptivanje penom.

Turbocoil

Brza bezbednosna zatvaranja.

GCC

Tanak prozirni sistem koji štedi prostor u dizajnu elemenata.